+48 516 373 313  biuro@swiftrent.pl

Jak wypowiedzieć umowę najmu na czas określony?

15 maj 2021 | Swift Rent | Kategoria: Wynajem mieszkań

Jak wypowiedzieć umowę najmu na czas określony

Istnieją dwa rodzaje umów najmu, jeśli chodzi o czas obowiązywania umowy. Są to umowa najmu na czas określony oraz umowa najmu na czas nieokreślony. O ile umowa najmu na czas nieokreślony jest bardziej elastyczna i jej wypowiedzenie jest prostsze, a brak zapisów w umowie na temat wypowiedzenia można zastąpić zasadami z art. 673 § 2 Kodeksu Cywilnego, o tyle umowa na czas określony rządzi się trochę innymi prawami i ten sam artykuł ma drobne ograniczenia i określa tylko ogólne warunki.

 

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Ogólnie przyjęta zasada wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony mówi, że można ją wypowiedzieć tylko w przypadku sytuacji zaistniałych i określonych w umowie. Wiąże się to z tym iż obie strony umowy powinny przewidzieć dane sytuacje już na etapie podpisania umowy i zawrzeć je w tej umowie. Oczywiście nie oznacza to, że w umowie na czas określony nie można zawrzeć ogólnej klauzuli wypowiedzenia, natomiast warto wiedzieć, iż często stosowany zapis „z ważnych przyczyn” przez każdą ze stron może być interpretowany inaczej i być źródłem sporu w przypadku chęci wypowiedzenia umowy. Zasady i warunki wypowiedzenia umowy, aby mieć moc wykonawczą, muszą być określone precyzyjnie.

 

Wypowiedzenie umowy bez klauzuli wypowiedzenia

Jeżeli w umowie brakuje klauzuli wypowiedzenia, a jedna lub obie strony chcą umowę wypowiedzieć, potrzebne będzie porozumienie stron. Najlepiej sporządzić warunki porozumienia pisemnie i zawrzeć w nim datę rozwiązania umowy oraz inne postanowienia. W przypadku braku porozumienia, jednostronne wypowiedzenie jest bezskuteczne i obie strony są w dalszym ciągu zobowiązane do wykonania postanowień umowy.

 

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez najemcę

Każda ze stron umowy najmu na czas określony ma prawo wypowiedzieć umowę przed upłynięciem terminu tylko w szczególnych przypadkach określonych ustawowo lub w przypadkach opisanych w umowie. Aby najemca mógł taką umowę wypowiedzieć, muszą zaistnieć okoliczności które opisuje art. 682 Kodeksu Cywilnego czyli wady lokalu zagrażające zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. W takiej sytuacji najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, mimo iż w chwili umowy wiedział o wadach.

W Wyroku z dnia 1grudnia 1986, Sąd Najwyższy wskazał, że stan zagrożenia życia pojawia się nie tylko wtedy kiedy nieruchomości grozi zawaleniu lub uszkodzenie, ale również gdy nie spełnia określonych norm sanitarnych lub mamy w niej do czynienia z pleśnią lub grzybem. Należy w takiej sytuacji w prawnie dozwolonej formie wezwać wynajmującego do usunięcia wady a gdy ten mimo możliwości tego dokonania nie zastosuje się do wezwania, najemca ma prawo wypowiedzieć umowę na czas określony w trybie natychmiastowym bez zachowywania okresu wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

Zarówno jak i najemca, tak też wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na czas określony. Powody dla których może to zrobić są wyszczególnione w art. 11 o ochroni praw lokatorskich. Należy jednak pamiętać, że aby skutecznie wypowiedzieć umowę, wynajmujący musi uprzednio wystosować pisemne upomnienie i ponaglenie do zaprzestania naruszeń.

Widzimy zatem, że umowa najmu na czas określony może być wypowiedziana przez obie strony, ale zgodnie z zapisami w umowie. Jako uzupełnienie zapraszam do zapoznania się z artykułem co powinna zawierać  dobra umowa najmu. Jeżeli jednak w dalszym ciągu potrzebujesz porady lub informacji na temat umowy najmu i tego jak zapobiec ewentualnym problemom, zapraszam do kontaktu lub do zapoznania się z ofertą zarządzania najmem. Skutecznie i bezpiecznie wynajmiemy Twoje mieszkanie bez zbędnych łamigłówek

ZARZĄDZANIE NAJMEM | ZARZĄDZANIE MIESZKANIAMI DO WYNAJĘCIA | OBSŁUGA NAJMU

Powiązane artykuły