+48 516 373 313  biuro@swiftrent.pl

Jak pozbyć się uciążliwego najemcy?

09 lipiec 2021 | Swift Rent | Kategoria: Wynajem mieszkań

Jak pozbyć się uciążliwych najemców?

Jeżeli czytasz ten artykuł, oznacza to, że Twoje mieszkanie jest najmowane przez uciążliwych najemców. Nieuczciwi najemcy niepłacący czynszu to zmora wszystkich właścicieli mieszkań do wynajęcia. Często to właśnie obawa przed problemami związanymi z najemcami powstrzymuje właścicieli mieszkań od wynajmowania i czerpania korzyści finansowych z posiadania nieruchomości. Z reguły najem przebiega bezproblemowo, ale co zrobić w momencie gdy najemca nie płaci czynszu, jest uciążliwy dla pozostałych mieszkańców albo rażąco niszczy naszą nieruchomość?

 

Czy mogę wyrzucić najemcę z wynajmowanego mieszkania wymieniając zamki?

Wymiana zamków wydaje się być najszybszym sposobem pozbycia się najemcy z wynajmowanego mieszkania. Takie rozwiązanie jest często polecane na forach dyskusyjnych, gdzie ludzie borykają się z najemcami, którzy nie płacą czynszu. Oczywiście o ile ta metoda może być skuteczna, to jednak z punktu widzenia prawnego jest to praktyk niedozwolona. Wymiana zamka była sprzeczna z przepisami Kodeksu Cywilnego natomiast od roku 2016 zostało to prowadzone do Kodeksu karnego i brzmi następująco:

Art. 191 Kodeksu karnego
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Z wpisu widzimy zatem, że powinniśmy się zastanowić zanim wymienimy zamki, gdyż konsekwencje działania niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą być poważne.

 

Czy mogę odciąć media w wynajmowany mieszkaniu?

Innym sposobem na wykurzenie nieuczciwych bądź uciążliwych najemców, polecanym na forach dyskusyjnych jest odcięcie mediów. Założenie jest takie, że gdy najemca zostanie pozbawiony wody, prądu i gazu, życie w zajmowanym przez niego lokalu będzie na tyle utrudnione, że sam postanowi się wyprowadzić. Czy taka praktyka jest dozwolona. Reguluje to ten sam artykuł kodeksu karnego, który widzimy powyżej, natomiast warto do niego dodać kolejne paragrafy, które brzmią następująco:

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 191 Kodeksu karnego wszedł w życie aby zaprzestać praktyki stosowane przez tak zwanych „czyścicieli kamienic”. Na nieszczęście wielu uczciwych wynajmujących dostali oni rykoszetem, co powoduje, że pozbycie się uciążliwych najemców jest bardziej skomplikowane.

 

Czy mogę wprowadzić się do wynajmowanego mieszkania?

Kolejnym sposobem polecanym przez mędrców internetowych, jest wprowadzenie się do wynajmowanego mieszkania lub wynajęcie osób, które zrobią to za nas i w skuteczny sposób będą utrudniać życie naszemu najemcy. Po raz kolejny warto zaznaczyć, że ten jak inne sposoby wyżej wymienione mogą przynieść oczekiwane rezultaty, natomiast z punktu widzenia prawnego, podlegają karze. Reguluje to Art. 193 Kodeksu karnego, który dotyczy przestępstwa określanego jako naruszenie miru domowego i brzmi następująco:

Art. 193 Kodeksu karnego

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Mimo iż jesteśmy właścicielami mieszkania to według przepisów mamy do tego mieszkania prawo własności. Natomiast, najemca mając podpisaną umowę najmu, ma prawo do korzystania z tego mieszkania. W oczach sądu jest to prawo nadrzędne, co powoduje, że mieszkanie wynajmowane jest traktowane jako dom najemcy.

 

Legalny sposób pozbycia się nieuczciwego najemcy.

Tutaj dochodzimy do sedna artykułu. Jedynym legalnym sposobem pozbycia się nieuczciwego najemcy jest wypowiedzenie umowy najmu. Gdy najemca nie płaci czynszu za wynajmowane mieszkanie, właścicielowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy tylko wtedy gdy najemca jest w zwłoce za 3 pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Kiedy już wypowiedzenie zostanie złożone, a najemca dalej nie chce wyprowadzić się z zajmowanego mieszkania należy złożyć wniosek do sądu o nakaz eksmisji. Niestety tego typu sprawy ciągną się bardzo długo pochłaniając naszą energię i kapitał. Dlatego zanim wynajmiemy mieszkanie warto pomyśleć o środkach zapobiegawczych.

 

Zabezpieczenie przed nieuczciwymi najemcami.

Jak można się zatem zabezpieczyć przed nieuczciwymi najemcami? Rozwiązaniem jest umowa najmu okazjonalnego. W przypadku tej umowy gdy natrafimy na nieuczciwego najemcę proces sądowy związany z eksmisją przebiega znacznie szybciej, gdyż najemca po podpisaniu umowy ma obowiązek dostarczyć akt notarialny w którym wskazuje lokal zastępczy, do którego może się przeprowadzić w sytuacji gdy straci prawo do najmowanego lokalu. W tej sytuacji nie musimy czekać, aż gmina przyzna najemcy lokal zastępczy.

Pragnę też odesłać do artykułu pod tytułem „Jak znaleźć odpowiedniego najemcę?”, który wyjaśni o co pytać i jak prowadzić spotkanie z najemcą, aby wybrać tego odpowiedzialnego i uczciwego.

Zarządzanie najmem – sposób na bezpieczny wynajem.

Bez względu na to czy wynajmujesz mieszkanie po raz pierwszy, czy robisz to kolejny raz, dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy zarządzającej najmem. Dzięki doświadczeniu w branży nie tylko pomoże Ci to uniknąć niepotrzebnych problemów, ale również wynająć mieszkanie za maksymalnie wysoką cenę, minimalizując przy tym wszelkie ryzyka, włączając ryzyko trafienia na nieuczciwego najemcę. Znajomość rynku, trendów i obowiązujących przepisów to klucz do bezpiecznego wynajmu, który my posiadamy.

Zarządzanie najmem, obsługa najmu, zarządzanie mieszkaniami do wynajęcia. Zapraszamy do pełnej oferty zarządzania najmem!

Powiązane artykuły