+48 516 373 313  biuro@swiftrent.pl

Podatek od najmu mieszkania. Jak zapłacić, jaki wybrać?

24 styczeń 2022 | Swift Rent | Kategoria: Zarządzanie najmem

Jaki podatek od najmu mieszkania wybrać i jak go płacić? – Poradnik krok po kroku.

Wynajmowanie nieruchomości to dzisiaj częsty sposób na pozyskiwanie dodatkowego dochodu. Będąc jednak właścicielem mieszkania do wynajęcia, ciążą na nas odpowiednie obowiązki, a w tym płacenie podatku dochodowego od najmu mieszkania. Jak taki podatek zapłacić i jaką stawkę wybrać? W tym artykule przedstawię krok po kroku, która forma opodatkowania jest najlepsza, jak obliczyć podatek dochodowy i jak taki podatek zapłacić urzędowi skarbowemu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przed „Nowym Ładem”

Do końca roku 2021, przed reformą zwaną „Nowy Ład” przychód z najmu można było rozliczać na dwa sposoby. Pierwszy to podatek zryczałtowany, który wynosi 8,5% do przychodu 100 tys. zł oraz 12,5% dla przychodów powyżej 100 tys. zł. Druga opcja to podatek rozliczany na zasadach ogólnych, który wynosi 17% jeżeli przychody wynosiły nie więcej niż 85 528 zł, oraz 32% obliczane z nadwyżki tej kwoty. Prowadząc działalność gospodarczą, oprócz powyższych można było wybrać rozliczanie liniowe w wysokości 19%. W tym artykule skupię się jednak na osobach fizycznych.

Rozliczanie podatku od przychodów z najmu mieszkania a „Nowy Ład”

Nowy Ład wprowadził wiele zmian podatkowych, co dla niektórych przyniesie korzyści a innym natomiast straty lub niedogodności. Jak odbije się to na wynajmujących mieszkania? Tak jak wspomniałem powyżej, do końca 2021 były dwie możliwości rozliczania podatku dla osób fizycznych. Od 1 stycznia 2022 Nowy Ład narzuca wszystkim osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej jedyną formę, którą jest ryczałt. Co oznacza to w praktyce? Oznacza to, że każdy inwestor kupując mieszkanie pod wynajem nie będzie mógł odliczyć ponoszonych kosztów związanych ze spłatą kredytu, amortyzacją lub poniesionych w trakcie remontów i ulepszeń mieszkania.

Samo wyliczanie jest bardzo uproszczone i oblicza się go z całej kwoty odstępnego płaconego właścicielowi za wynajem, bez odliczania jakichkolwiek kosztów. Zatem gdy kwota wynajmu wynosi 2000 zł, czynsz administracyjny oraz opłaty za inne media 500 zł i jest to odpowiednio rozdzielone w umowie, do wyliczenia bierzemy tylko kwotę 2000 zł i wyliczamy w następujący sposób.

2000 zł x 8,5% = 170 zł

Poprawnie obliczony podatek dochodowy zatem wynosi 170 zł i należy go płacić do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w którym wygenerowaliśmy przychód. W takiej sytuacji podatek należny za styczeń płacimy do 20 lutego. Aby zapłacić podatek od wynajmu na zasadzie ryczałtu, należy na stronie internetowej generator mikro rachunku wygenerować mikro rachunek podatkowy za pomocą swojego numeru PESEL. Po uzyskaniu numeru mikro rachunku, logujemy się do bankowości internetowej swojego banku i z pozycji przelewy podatkowe lub do urzędów wybieramy formularz PPE. Nie ma obowiązku osobnego zgłaszania umowy do urzędu skarbowego, jeżeli umowa nie jest umową najmu okazjonalnego. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego następuje automatycznie w momencie dokonania pierwszej wpłaty.

WAŻNE: Należy pamiętać o tym aby odpowiednie kwoty i zaliczki były adekwatnie rozdzielone w umowie. Jeżeli w umowie będzie widnieć jedna kwota, która będzie składową wszystkich opłat, czyli jak w powyższym przypadku wyniesie 2500 zł, podatek zryczałtowany należy wyliczyć z tej kwoty.

W celu rozliczenia ewidencjonowanego podatku zryczałtowanego za cały rok, należy wybrać PIT-28 i złożyć deklarację do 28 lutego.

Wyjątek w nowych przepisach

Rozliczać najem na zasadach ogólnych w 2022 roku, mogą tylko osoby, które rozliczały się w ten sam sposób w roku 2021. Czyli jeśli twoją formą rozliczania były zasady ogólne w 2021 roku, to w 2022 roku również możesz pozostać na tej formie. Osoby które rozliczały się ryczałtem w 2021 roku, nie mogą przejść na zasady ogólne w 2022.

Zarządzanie najmem rozwiązaniem na sprawy podatkowe.

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu wciąż masz pytania związane z najmem i rozliczaniem podatków z tytułu najmu mieszkania, zadzwoń do nas. Oferujemy darmowe doradztwo we wszystkich sprawach zarządzania najmem. Możliwe, że potrzebna jest Ci firma profesjonalnie zajmująca się zarządzaniem najmem. Jesteśmy do Twojej dyspozycji o każdej porze dnia i nocy.

Zarządzanie najmem, obsługa najmu, zarządzanie mieszkaniami do wynajęcia. Zapraszamy do pełnej oferty  zarządzania najmem!

Powiązane artykuły