+48 516 373 313  biuro@swiftrent.pl

Certyfikat energetyczny nieruchomości - o co chodzi?

30 marca 2023 | Swift Rent | Kategoria: Rynek nieruchomości

Certyfikat wydajności energetycznej - o co chodzi?

Od 28 kwietnia 2023 r. certyfikat wydajności energetycznej stanie się obowiązkowym załącznikiem do umowy najmu (lub jej przedłużenia), co może rodzić wiele pytań dotyczących celu i skutków tego certyfikatu w kontekście wynajmu nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. zmieniającą Dyrektywę w sprawie Wydajności Energetycznej Budynków i ustawy – Prawo Budowlane. Informacje zawarte w certyfikacie efektywności energetycznej przynoszą korzyści zarówno właścicielom nieruchomości, jak i najemcom. W przypadku braku tego dokumentu w umowie najmu lub ogłoszeniu wynajmu, przewidziane są sankcje prawne.

Czym jest certyfikat wydajności energetycznej?

Certyfikat efektywności energetycznej to dokument, który potwierdza efektywność energetyczną budynku. Dokument ten jest tworzony na podstawie oceny, która obejmuje obliczenie zużycia energii potrzebnej do oświetlenia, klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w danym mieszkaniu. Istnieje kilka powodów, dla których ocena efektywności energetycznej budynku jest kluczowa. Przede wszystkim pozwala ona określić koszty energii potrzebnej do utrzymania mieszkania w odpowiedniej temperaturze i komforcie. Ponadto w dzisiejszych czasach, gdy zmiany klimatu stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska, efektywność energetyczna w budynkach stała się jednym z najważniejszych priorytetów. Wdrażanie działań, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej w budynkach, jest kluczowe dla ochrony naszej planety. W

W jaki sposób można uzyskać świadectwo energetyczne?

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zlecenia wykonania certyfikatu energetycznego, a jego koszt zależy od wielkości nieruchomości, jej lokalizacji oraz wybranej osoby wykonującej usługę. Aby zweryfikować listę osób uprawnionych do sporządzania tego typu dokumentów, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową GOV.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat energetyczny dla danego mieszkania obowiązuje przez 10 lat od daty jego wydania. Wymiana okien i innych elementów wpływających na konstrukcję nieruchomości i jej zużycie energii może znacząco wpłynąć na efektywność energetyczną budynku. Dlatego, jeśli przeprowadzane są takie modernizacje, konieczne jest zaktualizowanie certyfikatu energetycznego przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli pewność, że ich budynek wciąż jest w pełni energooszczędny, a potencjalni nabywcy będą mieli wiedzę na temat zużycia energii w danym mieszkaniu.

Jaki jest cel sporządzenia certyfikatu energetycznego?

Certyfikat energetyczny dla mieszkania jest dokumentem, którego celem jest dostarczenie nowym najemcom informacji na temat kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Ten ważny dokument szacuje roczne zużycie energii oraz koszty związane z niezbędnymi wydatkami na utrzymanie mieszkania. Według prawa, właściciel jest zobowiązany do dostarczenia kopii certyfikatu jako załącznika do umowy najmu, a najemca jest zobowiązany do jego przyjęcia. Zapis ten określają artykuły 11 ust. 4 i 5 powyższej ustawy: '4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.”, '5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.”

Konsekwencje w przypadku braku posiadania dokumentu

Jeśli w umowach najmu nieruchomości, które zostaną zawarte po 28 kwietnia 2023 roku, nie zostanie uwzględniony wymagany certyfikat energetyczny, to może to skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5000 złotych. Certyfikat energetyczny stanowi dokument potwierdzający efektywność energetyczną nieruchomości, która jest wynajmowana, a jego obecność jest wymagana przez przepisy prawa. Grzywna za brak certyfikatu ma na celu zachęcenie właścicieli nieruchomości do dbania o poprawę efektywności energetycznej i tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Zarządzanie najmem, obsługa najmu, zarządzanie mieszkaniami do wynajęcia. Zapraszamy do pełnej oferty  zarządzania najmem!

 

 

Powiązane artykuły